| |     latinica | english  
Насловна
Статусна питања

ПРИЈАВА БРАКА СКЛОПЉЕНОГ У ИНОСТРАНСТВУ


Шта је потребно за пријаву брака склопљеног пред иностраним органом:


Брак склопљен у иностранству постаје признат, кад се упише у матичну књигу венчаних у Р.Србији.


Пријаву брака, који сте склопили у иностранству можете поднети лично у Генералном конзулату Р.Србије у Салцбургу, на чијем подручју сте склопили брак, и ми ћемо Вашу пријаву, одмах по пријему, доставити надлежном матичару у Р.Србији за упис у матичну књигу венчаних.


Уз захтев се прилажу следећа документа у оригиналу:


1. Извод из матичне књиге венчаних иностраног органа на вишејезичном (међународном) обрасцу (Internationale Heiratsurkunde);


2. Уверење о држављанству Р.Србије за супружника, који је држављанин Р.Србије, односно за оба супружника ако су обоје држављани Србије;


3. Извод из матичне књиге рођених Р.Србије за супружника, који је држављанин Р.Србије, односно за оба супружника, ако су обоје држављани Србије;


4. Важећи пасоши за оба супружника (без обзира чији су држављани).


ПРИЈАВА РОЂЕЊА ДЕТЕТА


Шта је потребно за пријаву рођења детета рођеног у иностранству:


Захтев за пријаву рођења детета подноси лично један од родитеља, који је у тренутку рођења детета држављанин Р.Србије, ако су оба родитеља држављани Р.Србије. Са пријавом рођења потребно је да се сагласи и други родитељ.


У случају да је један од родитеља страни држављанин, обавезно је лично присуство оба родитеља. Родитељ, који је страни држављанин, у Генералном конзулату Р.Србије у Салцбургу даје писмену изјаву на српском језику да је сагласан са уписом детета у матичне књиге Р.Србије.


Уз пријаву се прилажу следећа документа у оригиналу:


1. Извод из матичне књиге рођених иностраног органа на вишејезичном (међународном) обрасцу (Internationale Geburtsurkunde) за дете;


2. Извод из матичне књиге венчаних Р.Србије родитеља (без обзира у којој су држави венчани).


* Ако родитељи нису венчани у тренутку рођења детета, потребно је приложити признање очинства (Vaterschaftsanerkennung) са преводом на српски језик од стране овлашћеног судског преводиоца


3. Уверење о држављанству Р.Србије за родитеља, који је држављанин Р.Србије, односно за оба родитеља, ако су обоје држављани Србије;


4. Извод из матичне књиге рођених Р.Србије за родитеља, који је држављанин Р.Србије, односно за оба родитеља, ако су обоје држављани Србије;


5. Важећи пасоши за оба родитеља (без обзира чији су држављани).

 

Усвојење

Развод брака

  

За додатна обавештења, молимо обратите се Генералном конзулату.

 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Одговори на најчешћа питања
УРАЂЕНИ ПАСОШИ
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари